תיקון והתקנת מרזבים ואינסטלציה בגובה

כאשר מרזבים מותקנים לאורך הבניין ויש צורך לתקנו או להחליפו ואין גישה אליו, יש צורך בעבודות גובה וביצוע סנפלינג לתיקון המרזב או להחלפתו.
חברת גיא סקיי מתקינה מרזבים דקורטיביים ותיקונים במרזבים באמצעות גלישת סנפלינג.